Ασφάλεια Σκάφους:

Απόκτησε την ιδανική Ασφάλεια για σένα!

Αν σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα σκάφος ή έχετε ήδη ένα και δεν έχετε ασφαλιστεί, η ασφάλεια σκάφους είναι απαραίτητη για την προστασία σας και του σκάφους σας στη θάλασσα. Με την κάλυψη των κινδύνων όπως οι βλάβες, οι κλοπές και ατυχήματα, μπορείτε να απολαύσετε το σκάφος σας με ασφάλεια και να έχετε την ηρεμία του νου όταν ταξιδεύετε στη θάλασσα.

.01

Κάλυψη Ιδίων ζημιών:

Η συγκεκριμένη παροχή δίνει τη δυνατότητα κάλυψης σε περίπτωση ζημιών στο σκάφος σας, είτε πρόκειται για ζημιές από καταιγίδες, σύγκρουση με άλλο σκάφος ή αντικείμενο, κλοπή, πυρκαγιά, ανωτέρα βία, βύθιση, προσάραξη, σύγκρουση ή πειρατεία.

.02

Αστική Ευθύνη Σκαφών:

Η αστική ευθύνη σκαφών αφορά την αποζημίωση τρίτων για ζημίες που προκαλούνται από το σκάφος ή το πλήρωμά του, είτε κατά τη διάρκεια της πλεύσης είτε στο λιμάνι. Η ασφάλιση καλύπτει τις χρηματικές αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρου και δικαστηρίου σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Θωρακίστε την περιουσία σας

Επιλέξτε την κατάλληλη ασφάλιση της κατοικία σας, για να αισθάνεστε ασφαλής τόσο για το κτήριο όσο και για το περιεχόμενο του!